GABINET PSYCHOLOGICZNY - Emilia Górczyk

tel. 664 765 190
 • KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

  Konsultacja psychologiczna to zazwyczaj jednorazowe spotkanie, którego celem jest przedstawienie zgłaszanych problemów oraz zaproponowanie przez psychologa odpowiednich form pomocy. Podczas konsultacji uzyskuje się również pomoc polegającą na lepszym zrozumieniu zaistniałej trudnej sytuacji. 

  ZAPRASZAM NA SPOTKANIE jeśli:

  znaleźliście się Państwo w trudnej sytuacji  osobistej, rodzinnej lub zawodowej przytłaczają Was codzienne obowiązki
  • zauważacie kryzys w relacjach z innymi ludźmi
  • stajecie przed ważnymi decyzjami życiowymi
  • odczuwacie przedłużające się stany przygnębienia, lęku, smutku i innych nieprzyjemnych emocji
  • chcecie dokonać ważnych zmian.
 • KONSULTACJE WYCHOWAWCZE

  Konsultacja wychowawcza to spotkanie, które służy rodzicom wypracowaniu najskuteczniejszych rozwiązań tzw. trudności wychowawczych. Problemy sygnalizowane przez rodziców mają szeroki zakres: od ataków złości malucha po eksperymentowanie nastolatka z używkami. Zawsze jednak odnoszą się do zachowania dziecka, które rodzic spostrzega jako niewłaściwe.

  W czym Rodzicom mogą pomóc konsultacje wychowawcze:

  • w zrozumieniu skąd się wzięły obserwowane trudności
  • w analizie przyczyn problemów
  • w poszukiwaniu rozwiązań
  • w uniknięciu błędów wychowawczych
  • w uzyskaniu wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami
  • we wzmocnieniu kompetencji wychowawczych.

  Jeśli czujecie Państwo, że potrzebujecie wsparcia w rozwiązywaniu trudności wychowawczych ZAPRASZAM.

 • KONSULTACJE RODZINNE

  Konsultacja rodzinna to rodzaj pomocy skierowany dla osób, które zauważają trudności w relacjach rodzinnych. Poszukiwanie rozwiązań takiej sytuacji pozwala przywrócić spokój i harmonię w rodzinie, tak by dalej była ona wsparciem dla jej członków.

  Na konsultację ZAPRASZAM rodziny, doświadczające: osłabienia bliskości i więzi w rodzinie, konfliktów (w tym konfliktów pokoleniowych) lub innych problemów dotyczących jednego z członków rodziny, które wpływają na relacje ze wszystkimi.

 • DIAGNOZA INTELEKTU

  Diagnoza rozwoju intelektualnego służy określeniu możliwości poznawczych. Pozwala uzyskać informacje zdolnościach oraz mocnych i słabych stronach badanego.

  Diagnoza składa się z:

  • wywiadu przeprowadzanego z badanym (w przypadku osób niepełnosprawnych z opiekunem)
  • analizy dostarczonej dokumentacji (opinie innych specjalistów, dokumentacja medyczna),
  • bezpośredniej obserwacji zachowania badanego
  • wykonania specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych, które służą do oceny rozwoju intelektualnego.

  Po diagnozie następuje omówienie wyników oraz udzielenie wskazań do dalszej pracy. Na prośbę przygotowuje się pisemną opinię.

 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

  Celem udziału w terapii jest dążenie do poprawy swojego funkcjonowania. Sesje terapii indywidualnej zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu a czas ich trwania uzależniony jest od ustalonych celów. Wszystkie szczegóły omawiane są na pierwszych 2 spotkaniach.

  Wsparcie psychologa podczas terapii może dotyczyć:

  • radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, lękowymi, depresją
  • rozwijania zdolności komunikacyjnych,
  • radzenia sobie ze stresem
  • podnoszenia samooceny
  • radzenia sobie ze stanem przewlekłej choroby
  • poszukiwania zmian życiowych

  ZAPRASZAM

 • INTERWENCJA KRYZYSOWA

  Interwencja kryzysowa to pierwsza pomoc psychologiczna dla osób znajdujących się w kryzysie psychicznym na skutek zaistnienia nagłej, trudnej sytuacji życiowej (strata bliskiej osoby, udział w wypadku, doświadczenie przemocy, choroba, nagła utrata pracy, i inne nieoczekiwane wydarzenia krytyczne). Pomoc w sytuacjach kryzysowych może mieć charakter doraźny, by od razu zmniejszyć nasilenie odczuwanego stresu lub przybrać formę terapii krótkoterminowej.

  Celem interwencji kryzysowej jest pomoc polegająca na:

  • udzieleniu wsparcia emocjonalnego
  • złagodzeniu objawów reakcji stresowej
  • odzyskaniu zdolności do samodzielnego pokonania trudności
  • zaproponowaniu dalszej, najkorzystniejszej formy pomocy.

  Jeśli ktoś odczuwa stan braku równowagi i dezorganizacji wewnętrznej na skutek trudnej sytuacji życiowej ZAPRASZAM NA SPOTKANIE

 • WIZYTY DOMOWE

  Kiedy można poprosić o wizytę domową?

  Dojeżdżam do miejsca zamieszkania, kiedy stan kondycji psychicznej lub fizycznej pacjenta znacznie utrudnia mu opuszczenie domu.

  W RAZIE POTRZEBY ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Zadzwoń i umów się na wizytę

664 765 190

lub
skorzystaj z formularza na stronie