GABINET PSYCHOLOGICZNY - Emilia Górczyk

tel. 664 765 190
 • KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

  Konsultacja psychologiczna to spotkanie z psychologiem mające na celu określenie charakteru problemu, rozpoznanie trudności osobistych nastolatka lub rodzica w relacjach z dzieckiem.
  Podczas konsultacji psychologicznej będziecie mieli Państwo możliwość podjęcia decyzji, co do ewentualnego korzystania z dalszej pomocy. Dzięki zapoznaniu się z oczekiwaniami nastolatka i rodziców psycholog zaproponuje adekwatne do zgłaszanego problemu formy wsparcia.

  Jeśli wydaje się Państwu, że Wasze dziecko potrzebuje specjalistycznej opieki i wsparcia ZAPRASZAM NA SPOTKANIE

 • DIAGNOZA ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

  Diagnoza rozwoju intelektualnego służy określeniu możliwości poznawczych nastolatka. Pozwala uzyskać informacje o jego zdolnościach oraz mocnych i słabych stronach.

  Diagnoza składa się z:

  • wywiadu przeprowadzanego z rodzicami i nastolatkiem,
  • analizy dostarczonej dokumentacji (opinie innych specjalistów, dokumentacja medyczna),
  • bezpośredniej obserwacji zachowania dziecka,
  • wykonania specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych, które służą do oceny rozwoju intelektualnego.

  Po diagnozie następuje omówienie wyników oraz udzielenie wskazań do dalszej pracy. Na prośbę rodzica przygotowuje się pisemną opinię.

 • INTERWENCJA KRYZYSOWA

  Interwencja kryzysowa to pierwsza pomoc psychologiczna dla osób znajdujących się w kryzysie psychicznym na skutek zaistnienia nagłej, trudnej sytuacji życiowej (strata bliskiej osoby, udział w wypadku, doświadczenie przemocy, choroba itp.). Pomoc w sytuacjach kryzysowych może mieć charakter doraźny, by od razu zmniejszyć nasilenie stresu odczuwanego przez nastolatka albo przybrać formę terapii krótkoterminowej.

  Celem interwencji kryzysowej jest pomoc polegająca na:

  • okazaniu empatii
  • udzieleniu wsparcia emocjonalnego
  • rozwiązaniu aktualnych trudności
  • złagodzeniu objawów reakcji stresowej
  • zaproponowaniu dalszej, najkorzystniejszej formy pomocy.

  Jeśli czujecie Państwo, że Wasze dziecko znajduje się w stanie braku równowagi i dezorganizacji na skutek trudnej sytuacji życiowej ZAPRASZAM NA SPOTKANIE

 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

  Terapia psychologiczna jest formą pomocy dla nastolatków, którzy doświadczają różnego typu trudności emocjonalnych.
  Okres dorastania to czas kiedy młody człowiek może doświadczać niezrozumiałych nastrojów czy gwałtownych reakcji emocjonalnych. Stoją przed nim wyzwania związane z budowaniem własnej indywidualności oraz dokonywaniem wyborów życiowych. Niepokoje i wewnętrzne konflikty w tym okresie to stan normy. Problem zaczyna się wówczas, gdy nadmierne nasilenie trudności emocjonalnych znacząco zaburza adekwatne funkcjonowanie w relacjach rówieśniczych i rodzinnych.

  Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który dostrzega u siebie nasilające się stany emocjonalne czy niepokojące objawy somatyczne, lub jesteś Rodzicem, którego niepokoją zachowania dziecka w okresie dorastania, ZAPRASZAM NA KONSULTACJĘ.

 • TRENING ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

  Trening umiejętności społecznych to zajęcia warsztatowe skierowane do młodych ludzi, którzy zauważają u siebie niewystarczające zdolności w obszarze komunikacji i kontaktów społecznych.

  Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności:

  • komunikacyjnych
  • współpracy w grupie
  • rozwiązywania konfliktów
  • rozpoznawania emocji i potrzeb
  • radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami.


  Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu - czas trwania spotkania 1,5 godziny (w okresie wakacyjnym – spotkania mogą odbywać się 2 x w tygodniu). Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest konsultacja psychologiczna (spotkanie z dzieckiem i rodzicami przed warsztatami).
  Po zakończeniu warsztatów nastolatek i rodzice mogą skorzystać z konsultacji, na której omówione będą efekty pracy oraz dalsze kierunki pracy osobistej dziecka (koszt konsultacji końcowej wliczony jest w cenę cyklu warsztatów).

  Grupy wiekowe:

  • grupa I: 13 - 15 lat
  • grupa II: 16 – 18 lat


  KOSZT: 360 zł (8 spotkań) +50 zł (konsultacja wstępna)
  Terminy spotkań zostaną ustalone po zebraniu grupy (min.5 uczestników).

  ZAPRASZAM CHĘTNYCH I POTRZEBUJĄCYCH TAKIEGO WSPARCIA
  (zapisy telefoniczne)

 • TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

  Trening radzenia sobie ze stresem to indywidualne spotkania z nastolatkiem służące nabyciu umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciem z nim związanym.

  Stres mogą wywoływać codzienne sytuacje m.in.:

  • występy przed publicznością,
  • klasówki szkolne,
  • odpowiedzi ustne na lekcjach,
  • nadmiar nauki,
  • nawiązywanie kontaktów społecznych,
  • zmiana szkoły.

  Celem treningu jest obniżenie napięcia psychicznego i fizycznego a przez to poprawa ogólnego samopoczucia.

  ZAPRASZAM

 • WIZYTY DOMOWE

  Kiedy można poprosić o wizytę domową?

  Dojeżdżam do miejsca zamieszkania dziecka, kiedy opuszczenie przez niego domu jest znacznie utrudnione. Może to być spowodowane stanem fizycznym lub psychicznym nastolatka, chorobą członka rodziny lub dziecka. Wizyta domowa wskazana jest również, gdy rodzic zauważa potrzebę konsultacji specjalisty ale brak jest współpracy ze strony dziecka.
  Również rodzice, którzy czują się obciążeni nadmiarem obowiązków i brakuje im możliwości zorganizowania czasu tak, by udać się na konsultację mogą otrzymać pomoc w miejscu zamieszkania.

  W RAZIE POTRZEBY ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Zadzwoń i umów się na wizytę

664 765 190

lub
skorzystaj z formularza na stronie